SHINJUKU CAFE RAMBUTAN

☎ 03-5367-5666

PhotoImage

SHINJUKU CAFE RAMBUTAN

GRAND MENU